TP.HCM: Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 viếng vọng tang Đức Pháp chủ GHPGVNTiểu sử Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịchHướng dẫn Đăng ký tài khoản trên Cổng hành chánh điện tử GHPGVN TP. HCMThông báo hướng dẫn về việc sinh hoạt Tôn giáo tại các Tự viện theo Chỉ thị 18 của Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh

TP.HCM: Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 viếng vọng tang Đức Pháp chủ GHPGVN

Theo https://phatsuonline.com/tp-hcm-phai-doan-ban-tri-su-ghpgvn-quan-3-vieng-vong-tang-duc-phap-chu-ghpgvn/

Tiểu sử Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)

https://giacngo.vn/tieu-su-duc-phap-chu-ghpgvn-dai-lao-hoa-thuong-thich-pho-tue-1917-2021-post59207.html

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch

Thông tin chính thức từ Văn phòng Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam

  • Copyright © 2021 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com