Thông báo

Các Tự viện treo cờ, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 3
05:45 | 11/03/2021 (GMT+7)
Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 3 lần thứ X là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Tăng Ni và Cư sĩ Phật tử quận nhà. Để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thiện về mặt hình thức lẫn nội dung. Nay, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 kính đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện trong toàn quận về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, biểu ngữ tại Tự viện.
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Ban Tổ chức Đại hội đã có thông báo số 032/TB-BTS ký ngày 09 tháng 3 năm 2021, gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trị các Tự viện trong toàn quận về việc hướng dẫn treo cờ, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Căn cứ Thông tư số 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Thông báo số 343/TB-BTS ngày 01/10/2020 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh về việc tiến hành tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận/ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X của Ban Trị sự GHPGVN Quận 3.
- Căn cứ công văn số 96/UBND ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân Quận 3 về việc chấp thuận nội dung tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 3 nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 sẽ tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 vào các ngày 20 và 21/3/2021 tại Hội trường chùa Minh Đạo – số 12/3Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 3 lần thứ X là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Tăng Ni và Cư sĩ Phật tử quận nhà. Để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thiện về mặt hình thức lẫn nội dung. Nay, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 kính đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện trong toàn quận về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, biểu ngữ tại Tự viện với nội dung và hình thức:
    * Nội dung: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN 3      
                             LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
 * Hình thức: - Cờ Tổ quốc bên tay phải (từ ngoài nhìn vào).
                      - Cờ Phật giáo bên tay trái (từ ngoài nhìn vào).
 * Thời gian thực hiện: từ ngày 19 đến 21/3/2021 (nhằm 07- 08/02/Tân Sửu)
 Biểu ngữ sẽ được Ban Tổ chức Đại hội gửi cúng dường các Tự viện.
Vì Phật sự chung, kính mong chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện hoan hỷ thực hiện theo nội dung thông báo này, để việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 3 nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra thành công viên mãn.
Trân trọng./.
                                                                            
                                                                  TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
                                                               BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
                                                                TRƯỞNG BAN    
                                                         (Đã ký)
 
                                                           Hòa thượng THÍCH MINH HIỀN
 
 
  • Copyright © 2022 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com