Tin tức & sự kiện

Chư Tăng Phật giáo Quận 3 vân tập Chùa Minh Đạo bố tát kỳ đầu tiên Khóa An cư PL.2566
11:57 | 31/05/2022 (GMT+7)
Sáng hôm nay, mùng 01/5 ÂL (30/5/2022), chư Tăng trú xứ Quận 3 và Thành viên Ban Trị sự đã vân tập về Trường hạ Chùa Minh Đạo thính giới trong kỳ bố-tát chung đầu tiên của Phật giáo Quận 3.Sáng hôm nay, mùng 01/5 ÂL (30/5/2022), chư Tăng trú xứ Quận 3 và Thành viên Ban Trị sự đã vân tập về Trường hạ Chùa Minh Đạo thính giới trong kỳ bố-tát chung đầu tiên của Phật giáo Quận 3.

Chư Tôn Hòa thượng niêm hương tại Chánh điện
Quang lâm tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện chủ chùa Minh Đạo, đương vi Thiền chủ hạ trường; HT. Thích Thiện Đức – UV HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát TP. Hồ Chí Minh, Phó Thiền chủ;  chư Tôn Hòa thượng giáo phẩm chứng minh; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Ban Chức sự Trường hạ cùng chư Thượng tọa, Đại đức Tăng các điểm an cư tại chỗ, trú xứ Quận 3 và thành viên Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đồng tham dự.

Tác bạch lễ Bố tát tại Tổ đường chùa Minh Đạo
Tại Tổ đường, Ban Chức sự Trường hạ tác bạch cung thỉnh chư tôn Hòa thượng, chư Tăng hành giả theo hạ lạp vân tập trước chánh điện, lễ Phật, sám hối và thính giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Kỳ Bố tát này có 65 hành giả Tăng tại các Tự viện đồng tham dự tại Trường hạ Minh Đạo

Đại chúng trang nghiêm Lễ Phật, sám hối trong ngày trưởng tịnh…
Bố-tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, bắt nguồn từ thời Đức Phật tại thế, có nghĩa là nuôi lớn và duy trì, trưởng tịnh, trưởng dưỡng. .. là việc làm nhằm nuôi lớn sự thanh tịnh hay duy trì các pháp thiện lành, là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh. Đây là kỳ Bố tát đầu tiên của Khóa An cư PL.2566 và cũng là lần đầu tiên chư Tăng Phật giáo Quận 3 bố tát định kỳ tập trung, thảo luận Tăng sự, bước đầu của việc sinh hoạt Phật sự chung định kỳ dành cho Tăng Ni trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Quận 3.
 
TT. Thích Phước Nghiêm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, đương vi Phó Thiền chủ Trường hạ thuyết giới…

…Trùng tuyên giới bổn Tỳ kheo, Bồ tát giới cho trước Đại chúng.
Qua đó, Phật giáo Quận 3 sẽ bố-tát vào 2 ngày 15 và mùng 1 mỗi tháng. Riêng đối với chư Tăng trú xứ Quận 3, các điểm an cư tại chỗ, đăng ký tùng hạ, trong 3 tháng an cư sẽ vân tập về Chùa Minh Đạo- trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 bố tát chung vào đúng 08 giờ sáng. Sau đó là phiên thảo luận Tăng sự của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Quận hay thính Pháp, sinh hoạt chúng, trao đổi kinh nghiệm tu học.

Chư Tôn trưởng lão Hòa thượng trú xứ Phật giáo Quận 3 tham dự
 
ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Quận 3, Chánh Duy na Trường hạ xướng lễ
Cuối cùng là nghi thức Quá đường, kinh hành niệm Phật để Phật tử cúng dường gieo duyên dưới sự bảo hộ của ĐĐ. Thích Minh Ân – Hóa chủ Trường hạ, Trụ trì chùa Minh Đạo.
 
Sau lễ Bố tát là thời gian sinh hoạt Tăng sự như: thính pháp, trao đổi công tác Phật sự và nghi thức Quá đường.

Dưới sự chứng minh quý báu của chư Tôn Hòa thượng

Hòa thượng Thiền chủ hướng dẫn chư Tăng Trường hạ kinh hành niệm Phật …

Theo đúng truyền thống tu học mùa An cư…

…duy trì Thiền môn quy củ của Trường hạ

Lễ tạ Tam Bảo, khép lại kỳ Bố tát đầu tiên đầy ý nghĩa của Phật giáo Quận 3

Tiếp tục nếp sinh hoạt Tăng đoàn đặc trưng vốn có của Phật giáo

Lễ tạ Tam Bảo, hồi hướng và hoàn mãn
Ban TT -TT Phật giáo Quận 3
  • Copyright © 2023 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com