Thư mời

Gửi Báo Cáo Tổng Kết Phật Sự Năm 2015
04:27 | 26/10/2015 (GMT+7)
Nhằm chuẩn bị Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ IV khóa VII (2012 - 2017). Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS đã có công văn gởi đến Ban viện Trung ương và GHPGVN các tỉnh thành báo cáo công tác Phật sự năm 2015.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------------
Số: 156/TB.HĐTS Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015
 

THÔNG BÁO
GỬI BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2015
 
                         Kính gửi :      - Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
                                              - Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

                                                  
Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ IV khóa VII (2012 - 2017), sẽ được tổ chức vào các ngày 11, 12, 13, 14/01/2016 (nhằm ngày 02, 03, 04, 05/12/Ất Mùi) tại hội trường Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội).  

Để có cơ sở số liệu đầy đủ và chính xác công tác Phật sự của Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2015 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 về Văn phòng TWGH.

-  Thời gian: Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2015.

-  Nơi gửi:
+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực GHPGVN.

+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng TW GHPGVN.

Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành hoan hỷ gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.

Kính chúc Quý Ban, Viện vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 
Bị chú :
- Ban Thư ký không tập hợp thành tích Phật sự
đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian
quy định.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ
 (đã ký)
 Thượng tọa Thích Đức Thiện
 
  • Copyright © 2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com