Tin tức

Quận 3: Ni trưởng Thích Nữ Như Mai tân viên tịch
05:38 | 19/11/2019 (GMT+7)
Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 18 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Phổ Hiền, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Cáo phó do Hoà thượng Thích Minh Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 ấn ký ngày 18/11/2019.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN 3
BAN TRỊ SỰ
----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------
 
CÁO PHÓ
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 3
Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ MAI
- Nguyên Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN Quận 3;
- Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3;
- Trụ trì Chùa Phổ Hiền, Phường 5, Quận 3.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 18 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Phổ Hiền, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
+ Trụ thế: 76 năm
+ Hạ lạp: 44 năm

Lễ nhập Kim quan: Chính thức cử hành vào lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 23 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

Kim quan: Tôn trí tại Chùa Phổ Hiền, số 327/10 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Lễ viếng bắt đầu: vào lúc 10 giờ 00  ngày 19 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 23 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

Lễ truy niệm: Cử hành lúc 6 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 26 tháng 10 năm Kỷ Hợi), sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng Trà tỳ tại Đài Hoả táng Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Kính cung thỉnh chư Tôn hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, Quý Phật tử quang lâm Chùa Phổ Hiền (Q.3) trợ niệm, cầu nguyện và cung tống kim quan Cố Ni trưởng cử hành lễ Trà tỳ được thập phần viên mãn.
 
                                                                         Nay Cáo phó,
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 3
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN

 
Hoà thượng THÍCH MINH HIỀN
 
  • Copyright © 2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com