Văn phòng BTS

Tạm ngưng hoạt động Văn phòng Ban Trị sự
04:17 | 29/05/2021 (GMT+7)
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố và hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự GHPGVN Quận 3. Văn phòng Ban Trị sự sẽ tạm ngưng hoạt động theo nội dung thông báo.
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 vừa ra thông báo số 059/TB-BTS ngày 29/05/2021 về một số điều chỉnh hoạt động của Văn phòng Ban Trị sự trước tình hình mới của dịch Covid-19 tại thành phố. Nội sung như sau:
Căn cứ Công văn số 236/BTS-VP ngày 28 tháng 05 năm 2021 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình mới tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp với tốc độ lây nhiễm ngày càng tăng, tại thành phố Hồ Chi Minh đã xuất hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố và hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự GHPGVN Quận 3.
Nay, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 kính thông tri đến chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện và Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Quận 3 một số nội dung sau:
1. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 (12/3C đường Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3) tạm ngưng tiếp khách và các giao dịch hành chính trực tiếp tại Văn phòng cho đến khi có thông báo mới.
2. Chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện và Tăng Ni, Phật tử sử dụng cổng hành chánh điện tử của GHPGVN TP. Hồ Chí Minh (http://hcdt.pgtphcm.vn) để giao dịch hành chính khi có nhu cầu.
3. Mọi thông tin Phật sự, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 sẽ thông báo đến chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện và Thành viên Ban Trị sự thông qua nhóm Zalo và đăng tải trên website của Phật giáo Quận 3.
4. Mọi liên lạc Phật sự khi cần thiết, xin quý Tôn đức hoan hỷ liên hệ:
- ĐĐ. Thích Minh Ân – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Quận 3. Số điện thoại: 0906.320.678.
- ĐĐ. Thích Thiện Tài – Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3. Số điện thoại: 0902.801.474.
 
Vì tinh thần Phật sự chung, nhằm thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh và khuyến cáo của các cơ quan chức năng, đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng, kính đến chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện trên địa bàn Quận 3 tri tường và quan tâm thực hiện.
Trân trọng./.
                      
  *Nơi nhận:                                                                             TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ 
- Như trên;                                                                                   Phó Trưởng ban Thường trực
- TT. Trưởng ban ‘để báo cáo”
- UBMTTQVN, P.Nội vụ Q.3                                                                         (Đã ký)
                              “được biết”
- Lưu VP.                                                                                       Đại đức Thích Thiện Châu
 
 
 
                                                                                                                
 
 

 
  • Copyright © 2022 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com