Văn phòng BTS

Thông báo: Các Tự viện gửi báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2021
03:09 | 08/06/2021 (GMT+7)
Để có số liệu đầy đủ, chính xác về công tác an sinh xã hội tại các Tự viện, làm cơ sở tổng hợp báo cáo hoạt động Phật sự 06 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 kính đề nghị chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện thống kê và gửi số liệu an sinh xã hội thông qua nhóm Zalo.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN 3
VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ 

THÔNG BÁO
V/v: Báo cáo sơ kết Phật sự 06 tháng đầu năm 2021
 
                                 Kính gửi:    
                Chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện GHPGVN Quận 3
Kính bạch chư Tôn đức,
Căn cứ công văn số 240/TB-BTS, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh về việc gửi báo cáo sơ kết Phật sự 06 tháng đầu năm 2021.
Để có số liệu đầy đủ, chính xác về công tác an sinh xã hội tại các Tự viện, làm cơ sở tổng hợp báo cáo hoạt động Phật sự 06 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 kính đề nghị chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện thống kê và gửi số liệu an sinh xã hội thông qua nhóm Zalo.
Số liệu bao gồm các hoạt động an sinh xã hội, điển hình như: chăm lo quà Tết Tân Sửu, ủng hộ quỹ Covid 19 và một số chương trình an sinh khác,v.v...  
Thời gian: chậm nhất đến ngày 12 tháng 6 năm 2021.
Vì Phật sự chung, kính mong chư Tôn đức hoan hỷ quan tâm và gửi số liệu về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 theo thông báo này.
Trân trọng./.
 
VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 3
 
  • Copyright © 2022 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com