Thư mời

Thư mời họp: triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2565
09:18 | 19/04/2021 (GMT+7)
Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (nhằm ngày 19 tháng 3 năm Tân Sửu). Địa điểm: Văn phòng BTS, số 12/3C Kỳ Đồng, Quận 3, TP. HCM.


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN 3          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   BAN TRỊ SỰ                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                     Quận 3, ngày 19 tháng 04 năm 2021
  
 THƯ MỜI
 
Kính gửi:    Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện
              và Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Quận 3
 
THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 3
 Trân trọng kính mời chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện và Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 thân lâm tham dự Phiên họp:
               - Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2021                 
                  (nhằm ngày 19 tháng 3 năm Tân Sửu).
               - Địa điểm: Văn phòng BTS, số 12/3C Kỳ Đồng, Quận 3, TP. HCM.
               - Nội dung: Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản và An cư Kết hạ PL.2565 – DL.2021.
Vì Phật sự chung rất mong chư Tôn đức Tăng Ni và Quý vị hoan hỷ dự buổi họp đông đủ, đúng giờ.
Trân trọng./.                                        
 
                                                                               TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
                                                                                         TRƯỞNG BAN
 
                                                                                          (Đã ký)
                                                                                                            
                                                                                      Thượng tọa THÍCH THIỆN BỬU
 
  • Copyright © 2021 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com