Videos

(04:22 | 19/03/2021) (GMT+7)

Quận 3 – các tự viện cùng hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X

Quận 3 – các Tự viện cùng hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức ngày 21 tháng 3 năm 2021 tại chùa Minh Đạo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


Video khác
  • Copyright © 2022 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com