Videos

(03:56 | 30/03/2021) (GMT+7)

PHẬT GIÁO Q.3 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HÀNH CHÁNH ĐIỆN TỬ CHO TĂNG NI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Buổi học triển khai công tác Hành chánh điện tử của Phật giáo Quận 3


Video khác
  • Copyright © 2022 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com