Videos

(09:53 | 08/06/2021) (GMT+7)

HOÀ THƯỢNG CHỦ TỊCH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM KÊU GỌI ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID-19


Video khác
  • Copyright © 2022 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
  • Chỉ đạo thực hiện: Hoà thượng Thích Minh Hiền. Ghi rõ nguồn giaohoiphatgiaoquan3.vn khi sử dụng thông tin từ website này
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com